وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان صنایع هوا فضا سپاه

سازمان پشتیبانی ارتش

سازمان هواپیمایی آتا

سازمان هواپیمایی ایران ایر

سازمان نقشه برداری کشور

وزارت راه و شهرسازی

پلیس راهور تهران

اورژانس تهران

شرکت ملی حفاری اهواز

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

سازمان منطقه پارس جنوبی

موسسه سینمایی سوره

تجهیزات سینمایی پیشتاز

شرکت ایران طب

شرکت داتیس

شرکت آباد راهان پارس

شرکت رهرو اصفهان

گروه صنعتی دنا شیراز

و ...